Ogłoszone przetargi
Data ogłoszenia: 17.09.14
Termin składania ofert: 26.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 79/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Rozbudowa systemów ochrony technicznej wspomagającej ochronę fizyczną w obiektach Jednostki Wojskowej 4217 Gliwice”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 12.09.14
Termin składania ofert: 24.09.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 78/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oświęcimska 33”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 05.09.14
Termin składania ofert: 16.10.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 76/2014/ZP
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa magazynu ogólnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym Rząska”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 05.09.14
Termin składania ofert: 22.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 77/2014/ZP
Wykonanie robót remontowych placu przed budynkiem przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie wraz z wymianą przyłączy kanalizacyjnych zewnętrznych
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 03.09.14
Termin składania ofert: 24.09.14 - 09:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 75/2014/ZP
Dostawa kontenerów sanitarnych w ilości 6 szt.
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 01.09.14
Termin składania ofert: 25.09.14 - 12:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 74/2014/ZP
Przebudowa budynku warsztatowego nr 26 – kompleks wojskowy przy ul. Wrocławskiej w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 29.08.14
Termin składania ofert: 08.09.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 73/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z modernizacją technicznych środków wspomagających ochronę w kompleksie wojskowym Niedźwiedź ”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 29.08.14
Termin składania ofert: 15.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 72/2014/ZP
Remont sieci cieplnej niskoparametrowej w kompleksie wojskowym Kielce ul. Wojska Polskiego
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 29.08.14
Termin składania ofert: 08.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 71/2014/ZP
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu „Budowa strzelnicy krytej w Bielsku-Białej”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 27.08.14
Termin składania ofert: 11.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 70/2014/ZP
Wymiana pokrycia dachu w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki przy ul. Dietla 30 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 21.08.14
Termin składania ofert: 02.09.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 69/2014/ZP
Dostawa mebli
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 18.08.14
Termin składania ofert: 23.09.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 68/2014/ZP
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego 41-902 Bytom ul. Oświęcimska 33
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 18.08.14
Termin składania ofert: 24.09.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 66/2014/ZP
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na zadaniu „Budowa strzelnicy krytej w Bielsku-Białej”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 12.08.14
Termin składania ofert: 27.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 67/2014/ZP
Przebudowa budynku Nr 1 koszarowego - zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy z pomieszczeniami magazynowymi, Gliwice, ul. Gen. Andersa 47
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 08.08.14
Termin składania ofert: 29.08.14 - 12:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 65/2014/ZP
Wykonanie robót budowlanych pomieszczeń w budynku nr 21 w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 07.08.14
Termin składania ofert: 18.08.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 64/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa technicznych systemów wspomagających ochronę obiektów w kompleksie wojskowym Toszek”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 30.07.14
Termin składania ofert: 18.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 63/2014/ZP
Wymiana opaski betonowej na płytki kamienne wokół Kościoła Garnizonowego w Kielcach, kompleks wojskowy ul. Chęcińska 2 w Kielcach
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 24.07.14
Termin składania ofert: 09.09.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 58/2014/ZP
Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych - działanie ochrony czynnej w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” - Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 23.07.14
Termin składania ofert: 26.08.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 62/2014/ZP
Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki w budynku magazynowym nr 32, Kraków ul. Montelupich, w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku magazynowego nr 32 wraz z dociepleniem w Krakowie 3RBLog”.
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 23.07.14
Termin składania ofert: 13.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 61/2014/ZP
Remont sieci cieplnej niskoparametrowej w kompleksie wojskowym Kielce ul. Wojska Polskiego
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 23.07.14
Termin składania ofert: 13.08.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 60/2014/ZP
Przystosowanie budynku WKU Nowy Sącz do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 23.07.14
Termin składania ofert: 11.08.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 59/2014/ZP
Remont Ośrodka Szkolenia Wodnego w budynku nr 16 w Gliwicach 6bpd
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 18.07.14
Termin składania ofert: 08.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 57/2014/ZP
Remont dróg i placów na terenie magazynowym w kompleksie wojskowym w Kłaju
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 08.07.14
Termin składania ofert: 24.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 56/2014/Zp
Wykonanie robót budowlanych dachu, więźby dachowej, wymiany świetlików oraz naprawa pomieszczeń siłowni i sauny w zespole budynków zabytkowych nr 16, 25 i 28 położonych przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 08.07.14
Termin składania ofert: 04.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 55/2014/ZP
Wymiana ogrodzenia terenu koszarowego i bram wjazdowych w kompleksie wojskowym w Kłaju
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 07.07.14
Termin składania ofert: 22.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 54/2014/ZP
Wykonanie robót budowlanych pomieszczeń w budynku nr 77 w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 03.07.14
Termin składania ofert: 21.07.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 53/2014/ZP
Budowa stacji transformatorowej wraz z budową agregatu prądotwórczego w kompleksie wojskowym w Gliwicach
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 02.07.14
Termin składania ofert: 31.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 50/2014/ZP
Budowa bloku szkoleniowego w kompleksie wojskowym Kraków-Pychowice
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 02.07.14
Termin składania ofert: 17.07.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 52/2014/ZP
Wykonanie robót budowlanych pomieszczeń w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 01.07.14
Termin składania ofert: 23.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 51/2014/ZP
Ocieplenie budynku Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej wraz z remontem wewnętrznej instalacji c.o. – budynek 31, ul. Iwona Odrowąża, Kraków
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 27.06.14
Termin składania ofert: 20.08.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 49/2014/ZP
Naprawa wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
Wersja do druku
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu (27.06.14)
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (27.06.14)
- Program postępowania konserwatorskiego (27.06.14)
- Wzór umowy i umowy gwarancji oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska w zakresie realizowanej usługi (27.06.14)
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (27.06.14)
- Przedmiary robót (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 1 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 2 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 3 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 5 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 6 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 7 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 8 (27.06.14)
- Dokumentacja projektowa - część 4 (27.06.14)
- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: zmiana terminu składania ofert (11.07.14)
- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania ofert (16.07.14)
- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania ofert (23.07.14)
- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania ofert (01.08.14)
- wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - min. zmiana terminu składania ofert (08.08.14)
- załącznik nr 1 do wyjaśnien i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmieniony przedmiar robót - izolacje zewnętrzne (08.08.14)
- załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmieniony przedmiar robót - remont pomieszczeń zaplecza - toaleta na parterze (08.08.14)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.08.14)
Data ogłoszenia: 27.06.14
Termin składania ofert: 14.07.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 48/2014/ZP
Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym ul. Rydla 19 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 23.06.14
Termin składania ofert: 08.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 47/2014/ZP
Przystosowanie budynku WKU Nowy Sącz do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 13.06.14
Termin składania ofert: 24.06.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 46/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 13.06.14
Termin składania ofert: 21.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 43/2014/ZP
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Knosały 26
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 10.06.14
Termin składania ofert: 27.06.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 45/2014/ZP
Renowacja i konserwacja elewacji budynku nr 53 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 10.06.14
Termin składania ofert: 27.06.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 44/2014/ZP
Renowacja i konserwacja elewacji budynku nr 52 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 09.06.14
Termin składania ofert: 02.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 42/2014/ZP
Wymiana dachu i naprawa elewacji w budynku nr 20, Kraków, ul. Rakowicka 29
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 04.06.14
Termin składania ofert: 30.07.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 41/2014/ZP
Naprawa pomieszczeń w budynku nr 1 przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 30.05.14
Termin składania ofert: 10.06.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 40/2014/ZP
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie”
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 22.05.14
Termin składania ofert: 02.06.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 38/2014/ZP
Budowa budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 22.05.14
Termin składania ofert: 04.06.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 37/2014/ZP
Przebudowa budynku koszarowego Nr 1 w kompleksie wojskowym Tarnowskie Góry
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 07.05.14
Termin składania ofert: 19.05.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 32/2014/ZP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Przebudowa i dostosowanie budynku nr 24 - strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów, w kompleksie wojskowym Niedźwiedź
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 02.05.14
Termin składania ofert: 14.05.14 - 9:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 31/2014/ZP
Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4x4 z podwójną kabiną w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 30.04.14
Termin składania ofert: 11.07.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 25/2014/ZP
Dostawa zespołów spalinowo – elektrycznych realizowana w ramach trzech zadań
Wersja do druku
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.14)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (30.04.14)
- Wzory umów – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Wymagania eksploatacyjno - techniczne – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Wzory druków „Oferta cenowa wykonawcy” – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Wzory protokołów przyjęcia – przekazania – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Wzory dokumentów gwarancyjnych – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Klauzula kodyfikacyjna do umowy na dostawę zespołów spalinowo – elektrycznych – wspólna dla wszystkich zadań (30.04.14)
- Klauzula jakościowa do umowy na dostawę zespołów spalinowo – elektrycznych dla dostawców krajowych – wspólna dla wszystkich zadań (30.04.14)
- Klauzula jakościowa do umowy na dostawę zespołów spalinowo – elektrycznych dla dostawców zagranicznych z krajów należących do NATO lub krajów, z którymi podpisano porozumienie MOU- wspólna dla wszystkich zadań (30.04.14)
- Klauzula jakościowa do umowy na dostawę zespołów spalinowo – elektrycznych dla dostawców z krajów nienależących do NATO (z którymi Polska nie ma podpisanego porozumienia MOU) - wspólna dla wszystkich zadań (30.04.14)
- Wykaz miejsc dostawy – dla każdego z zadań (30.04.14)
- Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.05.14)
- Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.05.14)
- Zmiana treści specikacji istotnych warunków zamówienia - zmiana terminu składania ofert (05.06.14)
- Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (09.06.14)
- Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmiana terminu składania ofert (12.06.14)
- Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - m.in. termin składania ofert (18.06.14)
- Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ - poprawiony wzór umowy dla zadania nr 1 (18.06.14)
- Załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ - poprawiony wzór umowy dla zadania nr 2 (18.06.14)
- Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.07.14)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (22.07.14)
- Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy oraz o wyborze najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert (29.08.14)
Data ogłoszenia: 22.04.14
Termin składania ofert: 11.06.14 - 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 22/2014/ZP
Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” - Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 17.04.14
Termin składania ofert: 20.05.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Nr ref.: 21/2014/ZP
Budowa budynku dla zespołu bojowego D i zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym w Lublińcu
Wersja do druku
Data ogłoszenia: 01.04.14
Termin składania ofert: 17.04.14 - 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 19/2014/ZP
Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4x4 z podwójną kabiną w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW
Wersja do druku