UWAGA !!!

Aktualna strona RZI Kraków znajduje się pod adresem: RZI KRAKÓW


Rejonowy Zarząd Infrastruktury - strona główna

Z historii...
Pierwszym Zarządem, który rozpoczął funkcjonowanie jeszcze w czasie trwania działań wojennych II Wojny Światowej był Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Wojska Polskiego w Krakowie, który powołany został do życia 31 marca 1945 roku wraz z innymi 36 Zarządami, rozkazem organizacyjnym Nr 49 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Rola-Żymierskiego.

Głównym zadaniem Zarządu było (zgodnie z rozkazem Nr 49):
"zracjonalizowanie gospodarki kwaterunkowej, przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zaopatrywanie w sprzęt i opał instytucji i oddziałów WP na obszarze wyzwolonej Rzeczypospolitej Polskiej".

Aktualnie, od 1 lipca 1998 roku funkcjonuje Rejonowy Zarząd Infrastruktury. Swoje zadania realizuje na terenie 3 województw tj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Obszar działania obejmuje 36 tys. km2, co stanowi około 12% powierzchni obszaru całego kraju.
(Ludność: 9 mln osób, 23% ludności Polski).

Główne zadania Rejonowego Zarządu Infrastruktury
RZI Krakow Realizacja zadań wynikających z posiadania prawa trwałego zarządu Ministerstwa Obrony Narodowej nad nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
RZI Krakow Realizacja zadań związanych z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przekazywaniem poza resort nieruchomości zbędnych i regulowanie stanów prawnych nieruchomości
RZI Krakow Obsługa inwestorska zadań oraz realizacja zadań inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
RZI Krakow Zaopatrywanie, remontowanie i gospodarowanie ruchomymi składnikami majątkowymi (sprzęt techniczny, komunalny, budowlany, pożarniczy i środki gaśnicze, kwaterunkowy, materiały budowlane i urządzenia) niezbędnymi do wyposażenia i technicznego utrzymania nieruchomości wojskowych
RZI Krakow Realizacja planów gospodarki komunalnej, podejmowanie systemowych działań racjonalizujących koszty utrzymania nieruchomości wojskowych oraz nakłady na media komunalne;
RZI Krakow Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych i jej bieżące prowadzenie
RZI Krakow Zapewnienie zabezpieczenia instytucji i jednostek wojskowych w energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, ścieki oraz usługi komunalne